Toimintasäännöt

Seuran säännöt määrittävät aina päätöksenteon ja seuratoiminnan perusperiaatteet ja niitä pitää seuran ja jokaisen jäsenen noudattaa.

Seuran vuosikokous on ylin päättävä elin ja se hyväksyy mm. toimintasuunnitelman sekä sitä täydentävän talous- ja toimintasäännön alkavalle kalenterivuodelle.

Talous- ja toimintasääntö määrittelee käytännön tasolla noudatettavia käytäntöjä ja jokaisen joukkueen toimihenkilön/vastuuohjaajan tulisi ne lukea hallituksen lisäksi.

Hallitus toimeenpanee em. päätökset ja periaatteet ja on operatiivisen toiminnan päättävä elin vuosittain seuraavan vuosikokouksen päätöksiin asti.