Pelisäännöt

 1. PELISÄÄNNÖT


Joukkueet laativat vuosittain ennen pelikauden alkua PELISÄÄNNÖT Kymmenet tuhannet lasten ja nuorten vanhemmat kokoontuvat pohtimaan hyviä yhteisiä kasvatusrajoja ja teemoja lasten ja nuorten parhaaksi. Kokoontumisissa sovitaan yhteisistä rajoista, roolituksista, käytöstavoista ja käytänteistä. Palloliitto toivoo, että Pelisääntökeskusteluissa nostetaan esille vapaaehtoistoimijoiden roolit ja Tunne pelaajasi -työkalu.

Jalkapallojoukkueet laativat vuosittain ennen pelikauden alkua Pelisäännöt:
-  Vanhempien ja joukkueenjohdon välille
-  Pelaajien ja joukkueenjohdon välille


FC KANGASALA KANNUSTAA KAIKKIA JUNIORIJOUKKUEITA (MYÖS EI-ALUEEN SARJASSA PELAAVIA) PITÄMÄÄN JOUKKUE- JA VANHEMPAIN PALAVERIT, JOISSA PELAAJAT ERIKSEEN JA VANHEMMAT ERIKSEEN SOPIVAT YHTEISISTÄ SÄÄNNÖISTÄ UUDELLE PELIKAUDELLE.

SEURAN OMAT SÄÄNNÖT LUOVAT OSALTAAN POHJAA EETTISESTI VAHVALLE HARRASTUSTOIMINNALLE.

FC KANGASALA JÄRJESTÄÄ LASTEN JA NUORTEN KAIKKI TAPAHTUMAT PÄIHTEETTÖMINÄ JA HYVIEN KÄYTÖSTAPOJEN MUKAISESTI: ALA-ARVOISEEN KIELENKÄYTTÖÖN, TOISEN VÄHÄTTELYYN TAI TURVATTOMUUTEEN (ON SE SITTEN PELAAJIEN KESKINÄISTÄ TAI ULKOPUOLISTEN TAHOLTA) PITÄÄ HETI PUUTTUA JA TARVITTAESSA OTETTAVA YHTEYTTÄ SEURAN HALLITUKSEEN. SEURA KEHOTTAA TOIMIHENKILÖIDEN JA OHJAAJIEN LISÄKSI OTTELUITA, HARJOITUKSIA JA TAPAHTUMIA SEURAAMAAN TULEVIA AIKUISIAKIN NOUDATTAMAAN REILUN PELIN PERIAATTEITA, TOIMIMAAN PÄIHTEETTÖMÄSTI JA HYVIEN KÄYTÖSTAPOJEN MUKAISESTI.

ANNETAAN ARVO TUOMAREILLE, VASTUSTAJILLE JA KAIKILLE MUILLEKIN. KANUSTETAAN MYÖNTEISESTI: ANNETAAN LAPSILLE JA NUORILLE "OMA TILA" LEIKKIÄ JA OPPIA PELIÄ: LIIAN YKSITYISKOHTAINEN "OPASTAMINEN" SIVUSTA VOI LOPETTAA LUOVUUDEN JA PELI-ILON! ANNA LAPSEN ITSE HOKSATA (KUN HÄN ON SIIHEN KYPSÄ) MITEN VOI KEHITTYÄ JA OPPIA UUTTA: HYVÄ NYRKKISÄÄNTÖ ON ETTÄ NOIN JOKA VIIDES SUORITUS ARVIOIDAAN JA ARVIOINTI ON KANNUSTAVAA JA ROHKAISEVAA = "OIKEISIIN" TOIMINTATAPOIHIN OPASTAVAA.

ITSETUNTOA VAHVISTAVAA MUKAVAA, KEHITTÄVÄÄ JA VASTUULLISTA YHTEISTÄ HARRASTUSTA KAIKILLE!

Vanhempien ja joukkueenjohdon pelisäännöt täytetään sähköisesti Palloliiton ohjeiden mukaisesti. Nuorisopäällikkö sekä jojo-koulutuksessa asiasta infotetaan.

Pelaajien ja joukkueen toimihenkilöiden ja vanhempien pelisäännöt jaetaan kaikille joukkueessa mukana oleville. Suositeltava tapa on tallentaa ne joukkueen omalle sivulle seuran sivuilla.

Huom!
Pelisääntöjen teko on edellytys piirisarjoihin osallistumiselle Leikkimaailman ikäluokissa. Pelisääntöjen laatiminen on pakollista leikkimaailman (E11- ja nuoremmat), ja vahva suositus sekä kaverimaailman (D12-C15-ikäisten) joukkueilla että edelleen myös tulevaisuusmaailman (B16-) joukkueilla.

Pelisäännöt ovat yhdessä sovittuja joukkueen toiminnan ohjenuoria. Tavoiteena on, että jokainen pelaaja ja vanhempi osallistuu Pelisääntöjen laatimiseen ja asiaan paneudutaan huolella. Huolella laadittuihin Pelisääntöihin on hyvä palata kauden aikana mahdollisten ongelmatilanteiden yhteydessä ja katsoa mitä yhdessä sovittiinkaan esimerkiksi peluuttamisesta tai kielenkäytöstä kentän laidalla.

Tukimateriaalia joukkueenne pelisääntökeskusteluihin Palloliiton sivuilta!

 

2. TURVALLISUUSASIAT SEURAN PELIMATKOILLA JA TOIMINNASSA MUUTENKIN

- Noudatamme aina seuran ja Palloliiton sääntöjä ja mahdollisia erityisohjeita

- Noudatamme aina lakeja, asetuksia, kunnan järjestyssääntöjä ja muita ohjeita ja hyviä tapoja

- Noudatamme aina tapahtumajärjestäjän mahdollisia erityisohjeita

- Noudatamme aina Reilun Pelin periaatteita

- Joukkueen/ryhmän yksittäiset ongelmatilanteet ratkotaan joukkueenjohtajan / ryhmän vastuullisen ohjaajan johdolla. Asia käsitellään reilusti ja avoimesti ja tehdyt päätökset perustellaan ja kommunikoidaan asiallisesti. Tarvittaessa seuran työntekijä tai hallituksen edustaja kutsutaan paikalle.

- Vakavat ongelmat ja mahdolliset väärinkäyttöasiat sekä julkisuuteen mahdollisesti menevät asiat informoidaan heti seuran hallitukselle (tyypillisesti puheenjohtaja ja/tai tiedottaja) ja seuratyöntekijälle. Tapauksen tyypistä riippuen asian hoito siirtyy hallituksen edustajan tai seuratyöntekijän johdettavaksi.

- Lisäksi:

TURVALLISUUSOHJEITA PELIMATKOILLE

- Kunkin joukkueen suositellaan esim. Pelisääntökeskustelujen yhteydessä sopivan pelimatkojen periaatteista, esim:

1. yhteislähtö vai autokunnittain

2. korvausperuste autonkuljettajalle

3. alaikäisten pelaajien osalta kenen kyydillä ja valvonnassa pelaaja on

4. onko pelaajan huoltajien yhteystiedot pelaajaa valvovalla valmentajalla/jojolla/autonkuljettajalla

5. miten raportoidaan aikataulu- ja reittimuutoksista

6. miten ilmoittaudutaan/perutaan matkalle lähtö jne,

7. toiminta ja informointi onnettomuustilanteissa (esim. jos pelaaja loukkaantuu, yhteys huoltajaan, päätös vakuutuksen käyttämisestä (pelipassin ja korttelipassin osalta ohjeet Palloliiton Pelipassi-sivustolla), pelaajan ensihoito, tilan seuranta, jne., ja

8. pelaajien huoltovarustus, vaihtovaatteet, peseytyminen, syöminen ja juominen, sekä rahankäyttö pelimatkalla

TURVALLISUUSOHJEITA HARJOITUKSIIN, KOTITURNAUKSIIN JA KOTIOTTELUIHIN

- Noudatamme AINA kunkin liikuntapaikan omia turvallisuus- ja muita ohjeita

- Alla tyypillisiä maksullisen virallisen jalkapallo-/futsalottelun turvallisuuohjeita, joita noudatamme FC Kangasalan järjestämissä tapahtumissa soveltuvin osin. Seuraavassa tyypillinen virallisen maksullisen jalkapallo-ottelun ohjeistus:

"Tervetuloa viihtyisään ja turvalliseen jalkapallo-otteluun!

 1. Jalkapallo-ottelu on kokoontumislain mukaan yleisötilaisuus, jonka järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa ottelun järjestäjä
 2. Jalkapallo-ottelun järjestäjä vastaa pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden, erotuomariston, katsojien, toimitsijoiden sekä median edustajien turvallisuudesta
 3. Jalkapallo-ottelun järjestäjällä on vastuuvakuutus ottelutapahtumalle
 4. Ottelutapahtuman turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi sisääntuloporteilla suoritetaan turvatarkastuksia, joista on tiedotettu ennakkoon Jalkapalloliigan ja seurojen nettisivuilla, porteille asetetuissa ohjetauluissa sekä pääsylipuissa
 5. Jalkapallo-otteluun ei saa Suomen lain eikä Palloliiton jalkapallo-otteluiden turvallisuusmääräysten mukaan tuoda vaarallisia esineitä, aineita tai päihteitä kuten:
  - alkoholia
  - huumeita
  - ampuma-, terä- tai lyömäaseita
  - räjähdysaineita
  - räjähteitä
  - ilotulitteita
  - soihtuja tai savuja
  - rasistisia, poliittisia tai muuten loukkaavia julisteita tai banderolleja
  - muovi- tai lasipulloja, metallisia tai pahvisia juomatölkkejä
  - paineilmatorvia tai megafoneja
  - moottoripyörän tai mopon kypäriä
  - sateenvarjoja
  - kotieläimiä (pl. opaskoirat)
  - paperirullia
  - muita sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan uhata toisen henkeä tai terveyttä taikka joilla 
    voidaan aiheuttaa vaaraa ottelutapahtuman järjestykselle ja turvallisuudelle.
  Kannustusviirien ja banderollien tukikeppien maksimimitta on yksi metri
 6. Jalkapallo-otteluun ei saa päästää henkilöä, joka on häiritsevästi päihtynyt tai jonka voidaan olettaa muutoin aiheuttavan häiriötä tai vaarantavan turvallisuutta tai jonka hallusta sisääntulotarkastuksen yhteydessä tavataan kohdassa 5 mainittuja esineitä tai aineita tai jonka aikaisemman käytöksen perusteella on syytä epäillä vaarantavan ottelutapahtuman järjestystä tai turvallisuutta
 7. Kaikenlainen rasismi tai rasistinen käyttäytyminen samoin kuin herjaava, loukkaava taikka selkeästi epäasiallinen huutelu on kiellettyä
 8. Kaikenlaisten esineiden heittäminen (myös wc-paperirullien) katsomoista on kiellettyä
 9. Kentällemeno katsomoista ilman asianmukaista lupaa on ottelutapahtuman aikana kiellettyä
 10. Näiden ohjeiden laiminlyönti taikka noudattamatta jättäminen voi estää sisäänpääsyn tai johtaa ottelutapahtumasta poistamiseen. Pääsylipusta maksettua hintaa ei hyvitetä."

3. PALLOLIITON SUOSITUKSET RIKOSTAUSTAN SELVITTÄMISESSÄ

- FC KANGASALA SUOSITTELEE KAIKESSA TOIMINNASSA PALLOLIITON SUOSITUSTEN MUKAISESTI TOIMIMISTA AINA SILLOIN KUN JOUKKUEEN TAI RYHMÄN TOIMINTA SISÄLTÄÄ YHTEISIÄ LEIREJÄ, MONIPÄIVÄISIÄ TURNAUKSIA TAI VASTAAVAA TIIVISTÄ YHTEISTOIMINTAA

SPL: Rikostaustan selvittämisen prosessi seurassa

 1. Seuran hallituksen kokous käsittelee lasten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaavat toimenpiteet seurassa.
  • Hallitus käsittelee ja kirjaa toimintaohjeen lasten henkilökohtaista koskemattomuutta turvaavista toimenpiteistä seurassa. Seuran toimintaohjeena voi käyttää Valon toimintaohjetta (löytyy Valon sivuilta, tai tätä SPL:n ohjeistusta)
  • Hallitus päättää kuka on seuran vastuuhenkilö vapaaehtoistoimijoiden rikostaustan selvittämisen prosessissa (esim. toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja: FC Kangasalassa puheenjohtaja ja/tai nuorisopäällikkö)
  • Hallitus määrittelee, miltä toimijaryhmiltä seurassa rikostaustan selvitys vaaditaan (katso ylempää)
   
 2. Seuran nimeämä(t) vastuuhenkilö(t) pyytää vapaaehtoistoimijalta täytetyn suostumuslomakkeen rikostaustan selvittämiseksi. (Lomakemalli, katso SPL:n tai Valon sivuilta) - tai vaihtoehtoisesti vapaaehtoistoimija hankkii itse rikosrekisteriotteen
   
 3. Seura (tai vapaaehtoistoimija) täyttää rikosrekisteriotehakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa suomi.fi -sivustolla (Rikosrekisteriotehakemus: lasten kanssa toimiminen vapaaehtoisena). Liitteeksi hakemukseen lisätään vapaaehtoistoimijan suostumuslomake (jos seura hakee). Seura vastaa rikostaustaotteen selvittämisestä aiheutuvista kuluista (15eur/rikostaustaote)
   
 4. Rikosrekisteriote lähetetään seuran hakemuksessa nimeämälle vastuuhenkilölle. Vain vastuuhenkilö saa avata kirjeen
   
 5. Seuran vastuuhenkilö käy lävitse rikosrekiosteriotteen. Tämän jälkeen vastuuhenkilö luovuttaa otteen henkilölle, jota ote koskee

 6. Vastuuhenkilö kertoo hallituksen kokoukselle, että henkilön rikosrekisteriote on nähty.
  Hallitus kirjaa pöytäkirjaansa, että kyseisen henkilön rikosrekisteriote on nähty.
  Pöytäkirjaan ei kirjata rikosrekisteriotteen sisältöä. Seuraa koskee ehdoton vaitiolo-
  velvollisuus rikostaustaotteiden sisältöihin ja henkilötietoihin liittyen. Tämä menettely toteutetaan vuosittain koskien kaikkia uusia seuraan tulevia vapaaehtoistoimijoita siltä osin kuin ylempänä on todettu joukkueen tai ryhmän toiminnan edellyttävän tämän mukaista tarkastamista

 7. Mikäli rikosrekisteriotteessa näkyy rikostuomio, Suomen Palloliitto suosittelee, että henkilö ei voi toimia seurassa vapaaehtoisena