Juniorijalkapallotoiminta yhdistyy FC Kangasala –nimen alle

8.9.2006

Jo monen vuoden ajan sekä Kangasalan Kisan että Kangasalan Voiton juniorijalkapallon parissa toimineet ovat nähneet rinnakkaisen toiminnan aiheuttamat haitat esimerkiksi päällekkäisenä hallintona ja resurssien jakautumisena.

Toiminnan jakautuminen kahteen seuraan ollut ongelmallista

 

Jo monen vuoden ajan sekä Kangasalan Kisan että Kangasalan Voiton juniorijalkapallon parissa toimineet ovat nähneet rinnakkaisen toiminnan aiheuttamat haitat esimerkiksi päällekkäisenä hallintona ja resurssien jakautumisena. Merkittävimpänä päällekkäisyyden aiheuttamana ongelmana on saada järjestetyksi jalkapalloa pelaaville lapsille heille kunakin ikäkautenaan sopivat harjoitus- ja peliryhmät. Toiminnan hajautuneisuus kahteen seuraan aiheuttaa turhaan harrastuksen lopettamista, siirtymistä Tampereen seuroihin, epätasapainoisen valmennus- ja kilpailutoiminnan, sekä ongelmia kenttävuorojen ja turnausten koordinoinnissa.

 

FC Kangasalaan yhdistymisessä selvät hyödyt

 

Juniorijaostot ja joukkueiden edustajat ovat kokoontuneet keskustelemaan yhdistymisestä neljä kertaa viimeisen puolen vuoden aikana. Yksimielisesti on todettu, että yhdistymisen hyödyt ovat selvästi suuremmat kuin haitat. Toiminnan yhdistäminen vuoden 2006 syksystä on sovittu. On todettu, että juniorijalkapallon keskittäminen joko pelkästään Kisaan tai KaVoon ei onnistu vaan koko junioritoiminan yhdistäminen on mahdollista vain keskittämällä koko toiminta uuteen seuraan.

 

Kaikki Kangasalan noin 15 juniorijalkapallojoukkuetta, sekä lisäksi Kisan naisten joukkue, ovat päättäneet jatkaa toimintaa syksystä 2006 lukien FC Kangasalan nimissä. Kesän 2006 jalkapallokausi potkitaan kuitenkin normaalisti joko Kisan tai KaVon asussa.

 

Juniorijalkapalloilijat ovat edenneet asiassa avoimesti kertoen aikeistaan yhdistymisen suhteen sekä Kangasalan Kisan että Kangasalan Voiton hallintoelimille jo loppuvuonna 2005. Tavoitteena on, että juniorijalkapallo keskittyy yhteen seuraan eikä jakaannu entistä pahemmin kolmeen seuraan.

 

Valmistelutoimia jatketaan kesän 2006 aikana

 

FC Kangasalalle on valittu väliaikainen hallitus, jonka kaikki jäsenet ovat aktiivisia juniorijalkapallon puuhaihmisiä Kangasalla. Hallituksen puheenjohtaja Ilari Grönholm, jonka omia lapsia pelaa sekä Kisassa että Kavossa, kertoo olevansa iloinen siitä että yhdistymisasia on saanut erittäin myönteisen vastaanoton: “Jalkapallo on Kangasalan suurin urheilumuoto ja FC Kangasalan riveissä arvioidaan olevan jatkossa ainakin 300-400 aktiivipelaajaa. Koko yhdistymisasiassa ratkaisevana perusteena pidetään vain vaikutuksia lasten jalkapallotoimintaan ja sen kehittämistä. FC Kangasala ei lähde kosiskelemaan Kangasalla toimivia miesjoukkueita tai tamperelaisseurojen Kangasalla toimivia kaupunginosajoukkueita riveihinsä, mutta on valmis ottamaan kaikki halukkaat yhteisen harrastuksen pariin. Kesän aikana luomme edellytykset sujuvalle toiminnan käynnistämiselle heti alkusyksystä. Toivomme hyvän yhteistyön jatkuvan KaVon miesjoukkueiden ja kunnan kanssa, jotta saamme yhdessä parannettua jalkapallon ja futsalin harrastusolosuhteita. Erityisesti sali- ja kenttätilanne on tiukka, mutta luotamme, että saamme urheilupaikkoja lisää jo vuonna 2007. Yhdessä voimme ideoida ja kehittää aivan uusia harrastemuotoja, esimerkiksi erilaisia pallokerhoja ja taitoklinikoita sekä erityisvalmennusryhmiä. Erityisenä valmistelun haasteena on informoida paikallista elinkeinoelämää – onhan jalkapallon harrastajajoukko perheenjäsenineen valtava yhteistyöpotentiaali. Jalkapallon imago Kangasalan suurimpana urheilumuotona ei ole toiminnan hajanaisuudesta johtuen ollut riittävän korkea, mutta uskon lujasti, että asia paranee tulevaisuudessa. Jalkapallo on liikkuvien tyttöjen ja poikien yksi monipuolisimmista ja iloisimmista harrastuksista – se antaa erinomaisia eväitä elämään.”

 

 

(Alla joitakin Kisan ja KaVon yhteispalavereissa listattuja yhdistämisen etuja ja haittoja):

 

UUDEN KANGASALAN JUNIORIJALKAPALLOSEURAN PERUSTAMISEN EDUT JA HAITAT

 

Etuja:

-    “Puhdas juniorijalkapalloimago”: Helppoa markkinoida sponsoreille, toimia kuntaan päin, vanhempiin päin ja seuran ei tarvitsisi liittyä kuin Palloliittoon (ei rasitetta SVUL vs. TUL).

-    Resurssit kohdennettavissa täysimääräisesti vain juniorijalkapallolle.

-    Lisää mielenkiintoa lajia kohtaan ja ehkä myös uusia sponsoreita, pelaajia.

-    Suurissa ikäryhmissä mahdollisuus kahteen, jopa kolmeen erilaiseen joukkueeseen pelaajien kunkin kauden tilanteen mukaan: Piiritaso-, kaupunginosataso-, muu harrastustaso. Mahdollisuus järjestää erikoisharjoituksia, taitoklinikoita, pallokerhoja jne.

-    Mahdollisuus optimoida kenttä-, treeni-, peli- ja turnausaikataulut ja järjestelyt. Resurssien yhdistämisellä ehkä jopa mahdollisuus osa-aikaiseen/päätoimiseen vetäjään.

 

Haittoja:

-    Perustamis- ja pyöritysbyrokratia: Pöytäkirjat, yhdistysrekisteri, pankkitilit, kunnanavustukset, selvitykset toiminnasta ja vastuuhenkilöistä, omat nettisivut, raportointi, siirtopaperit jne.

-    Mahdollinen konflikti nykyisten seurojen kanssa esim. palloista, paidoista, huoltokasseista yms.

-    Vaatii ensimmäisenä vuonna melkoista panostamista ydinryhmältä (esim: Markkinointi/sponsorit ja varusteet; Valmennus/vuorot; Turnaukset/organisointi; Viestintä/omat nettisivut, muu viestintä; Talous/pankkitilit, budjetit, jäsenmaksut, rahankäytön valtuutukset, kirjanpito jne. Yleishallinto (puh.joht. ja sihteeri)/kaikki muu hallintorutiini. Onko riittävästi sitoutuneita ja halukkaita vastuutehtäviin?

-    Aloitus nollatilanteesta: Ei varoja, ei varusteita – ensimmäisen vuoden kausimaksu ehkä tavanomaista korkeampi.

-    Ratkaisun “lopullisuus” - jalkapallon hajaannus jopa kolmeen seuraan mikäli yhdistyminen epäonnistuisi tai Kisa ja KaVo ryhtyisivät kilpailevaan toimintaan.