FC Kangasalalalle myönnettiin 13.12.2006 merkittävä

14.12.2006

tukipotti 2.000 euroa Nuori Suomi-hankkeeseen jalkapallotoiminnan yhdistämiseksi ja kehittämiseksi Kangasalla.

 On hienoa että hyvällä yhteistyöllä aloitettu juniorijalkapallon yhdistämis- ja kehittämishanke on huomattu myös Nuori Suomi-tukipäätöksiä tehtäessä. FC Kangasala käyttää tukirahat mm. yhdistämisestä aiheutuvien varuste- ja uuden seuran tunnusten hankkimiskustannuksiin, ohjaajien kouluttamiseen sekä pallokerhojen ja muiden uusien toimintamuotojen kehittämiseen.

Antakoon tämä tukipäätös uutta intoa kaikille jalkapallotoimintamme parissa työskenteleville.