Seurakehitysohjelma

Seurakehitystyön tavoitteet 

 


 

Harrastetoiminnan kehitys 2015-2017

Harrastetoiminnassa neljä ikäryhmää:

  1. Alle kouluikäiset
  2. Alakouluikäiset
  3. Yläkoulu-lukio/ammattiopistoikäiset
  4. Aikuiset

Alla edellä mainitun jaon mukaan tärkeimmät tavoitteet:;

2015

  1. Lapsi-aikuinen toiminnan laajentaminen futsaliin. Lasten harrastetoiminnan laajentaminen Pälkäneen puolelle ainakin kokeiluluontoisesti
  2. Alakouluikäisten lähiharrastetoimintaa laajennetaan v. 2015 kyläharrastetoiminnan kokemusten perusteella
  3. Opettajien futsalin lajiopastukset (koskee myös alakouluja), säännöllinen futsalin liikuntakerhotoiminta suurissa saleissa
  4. Miesten ja naisten kuntojaliksen lisäksi nuorten miesten ja nuorten naisten (17-21 v) peliryhmät toimivat

2016

  1. Päivistoiminnan aloittaminen. Pelinohjaajille lasten ohjauskoulutuksen järjestäminen.
  2. Säännölliset futsalin ja jalkapallon alakoulujen turnaukset.
  3. Koulujen tai luokkien väliset säännölliset futsalin ja jalkapallon turnaukset.
  4. Seudullinen yhteistyö pyörii (esim. kuntojalista Pälkäneellä). TYKY-liikuntapaketit tarjonnassa.

2017

  1. Laaja ja laadukas lasten toiminta ympärivuotisena, myös lähialueiden kentillä.
  2. Koulujen salit ja kentät aktiivisessa käytössä. Futsal vakiinnutettu koulujen toimintaan.
  3. Futsal ja jalkapallo lisäliikuntakursseina. Säännölliset koulujen liikuntakerhot, turnaukset jne.
  4. Vähintään 4 kpl yli 17 v. säännöllistä peliryhmää. Kuntotoiminnassa säännölliset miesten ja naisten turnaukset. Toiminta laajentunut ja vakiintunut lähialueiden liikuntapaikoille.

 

Joukkuetoiminnan kehitys 2015-2017

2015

  • Jokainen valmentaja on käynyt vähintään E-kurssin
  • Jokaisessa joukkueessa on vähintään yksi valmentaja 10 pelaajaa kohden
  • F- ja E-ikäisten valmennussuunnitelmat ovat valmiina (valmisteltavana)
  • Riittävä määrä tason mukaisia peliryhmiä per joukkue
  • Seuran 5v5-pelitapa + 7v7 on valmis
  • Vanhemmassa ikäluokassa harjoitteleminen ja pelaaminen sekä ikäryhmien välisen yhteistyön kehittäminen
  • Taitomerkkejä suorittaneiden määrän kasvattaminen
  • Joukkueen toimintasuunnitelman vapaaehtoinen käyttöönotto

2016

  • Seuran oma D-kurssi (tarvittaessa, järjestettiin laajana jo etuajassa 2015)
  • F-D-ikäisten valmennussuunnitelmat ovat valmiina
  • Seuran 8v8-pelitapa on valmis
  • Taitomerkkejä suorittaneiden määrän kasvattaminen, taitokisojen osioiden harjoittelua muun harjoittelun ohessa
  • Edellisvuoden arviointi ja toimintasuunnitelman kehittäminen
  • Ohjeistusta vanhemmassa ikäluokassa pelaamiseen tarkennetaan

2017

  • Jokaisella ikäryhmällä on seurassa hyväksytyt harjoitussuunnitelmat, jotka perustuvat herkkyyskausiajatteluun ja ikäluokkakohtaiseen harjoitteluun. Harjoittelun painopisteet ja tavoitteet ovat selkeästi määritelty
  • Vastuuvalmentaja on käynyt vähintään D-kurssin
  • Selkeä jako harjoittelussa ja peleissä tasoryhmiin. Riittävästi valmentajia sen toteuttamiseen.
  • Seuralla omat suositellut pelitavat kaikkiin ikäryhmiin
  • Taitokisoissa merkkitavoite
  • Haavitoimintaan osallistuvien pelaajien lisääminen
  • Jokaisen joukkueen on laadittava toimintasuunnitelma

 

Olosuhteiden kehittäminen 2015-2017

2015

  • Sponsoripaketit on laadittu ja ovat aktiivisessa myynnissä
  • Seuran jäsenmäärä ja -rakenne sekä näiden kehitys on näkyvillä 
  • Seuralla on päätoiminen nuorisopäällikkö

2016

  • Seuralla on päätoiminen nuorisopäällikkö
  • Seura on säännöllisesti esillä paikallislehdissä, sosiaalisessa mediassa ja valituissa yleisötapahtumissa

2017

  • Seuralla on päätoiminen nuorisopäällikkö
  • Seura on paikallisten yritysten tuntema ja haluttu sponsorointikohde
  • Kenttä- ja saliolosuhteen vastaavat harrastajamäärän tarpeita

 

Kehitystyön askelmerkkejä

Visio, toiminta-ajatus ja arvot 16.1.2013 17:30

Strategia eteni taas askeleita eteenpäin, keskustelu oli vireää ja illan ilmapiiri miellyttävä. Liitteenä illan esitysrunko ja illan aikana tehty sidosryhmäanalyysi.

Suunnittelutapaaminen 21.11.2013 18:00

Seuran kehittämissuunnitelmaa jatkettiin torstaina 21.11. vision, toiminta-ajatuksen ja arvojen parissa. Viekää tätä tarinaa eteenpäin. Kertokaa näistä asioista kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Ottakaa mukaan tähän tarinaan lisää ihmisiä. Näin yhteinen matka toteutuu!

Seuraseminaari 31.10.2013

Kehitysohjelman käynnistys Petri Puronahon johdolla.

Jatkopalaverit

  • Välitarkastuspalaveri seuran sisäisenä pidettiin kesäkuussa 2014.
  • Vuosipalaveri kehitystiimeille, ja lopullisten ohjelmien 2014-2017 esittely ja hyväksyntä on 13.11.2014
  • Seuraavat palaverit:
    • Välitarkastus 03.2015
    • vuositarkastukset 11.2015 ja 11.2016
    • sekä päätösarviointi 11.2017.

Palloliiton laatujärjestelmätyökalu varmistamassa seurakehitysohjelmaa 2016-2017

Seuran hallitus päätti suorittaa Palloliiton laatujärjestelmän arviointiprosessin. Seurakehittäjä Petri Puronaho oli 21.3.2016 mukana aloituspalaverissa. Sen jälkeen hallitus on täydentänyt ja laatinut puuttuneita dokumentteja ja työkaluja ja tallentanut niitä seuran sivuille.

24.4.2016 on hallituksen päivityspalaveri. Tämän jälkeen Petri Puronaho tekee seurantatiedustelun ja 2016 lopulla/2017 alussa katsotaan ovatko havaitut toiminnan kehittämisasiat (hallinnossa, urheilutoiminnassa ja viestinnässä) saatu suoritetuiksi ja osaksi seuran ohjeita ja toimintatapoja.